Inženýring

Další nabízenou činností je inženýring. Jedná se o vyřizování stavebních povolení, kolaudačních řízení, zastupování zákazníka při jednáních se stavebním úřadem a ostatními státními institucemi. Nespornou výhodou při využití našich projektových a inženýrských služeb je následná provázanost s vlastní realizací. Celá stavba se tím značně urychluje a v neposlední řadě také zlevňuje.

Co Vám nabízíme

  • zpracování projektových dokumentací všech stupňů
  • zpracování fotodokumentace stávajících stavů objektů
  • ve spolupráci s externími subjekty měření radonu, geodetické práce
  • zajištění inženýrské a konzultační činnosti
  • autorské a technické dozory
  • přípravu podkladů a provedení kolaudačního rozhodnutí
  • koordinaci výstavby Vašeho objektu