Stavební projekty

Chystáte-li se stavět či rekonstruovat, nezbytným předpokladem k tomu je kvalitní a úplná projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze autorizované osoby, jejichž způsobilost ověřují Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů. Naše firma má ve svých řadách autorizované odborníky s bohatými zkušenostmi v oboru a několikaletou praxí.

Již řadu let se zabýváme kompletní projektovou přípravou staveb, zhotovujeme stavební projekty pro soukromé i veřejné budovy, rodinné domy, supermarkety, restaurace, hotely, ubytovny, čerpací stanice PHM, čistírny odpadních vod, atd.

Projektová dokumentace může být podle přání zákazníka buď kompletní, tzn. včetně profesních částí (zdravotně technické instalace, elektro, vytápění VZT atd.), nebo dílčí.

Součástí projektové dokumentace jsou také podrobné přehledy množství potřebného materiálu a prací, tzv. položkový rozpočet, na jehož základě získáte představu o cenové náročnosti Vašeho projektu.

Obrátíte-li se na nás, rychle a kvalitně pro Vás zpracujeme:

  • návrh stavby (studii),
  • projektovou dokumentaci pro územní řízení,
  • dokumentaci pro stavební řízení,
  • dokumentaci pro ohlášení stavby,
  • dokumentaci pro provádění stavby,
  • dokumentaci skutečného provedení stavby,
  • dokumentaci bouracích prací,
  • další dokumenty dle potřeby.

Projektování v moderním softwaru

Při tvorbě projektů využíváme moderní software, který umožňuje vytvářet jak klasickou výkresovou dokumentaci, tak koncepční návrhy, věrné 3D modely budov, vizualizace a náhledy na stavby z různých úhlů a stran. To je velkým přínosem jak pro nás, tak pro naše zákazníky, kteří si snadno mohou udělat představu o podobě budoucí stavby zasazené do konkrétního prostředí.

Ukázky našich 3D projekčních návrhů si můžete prohlédnout v naší galerii vizualizací.

Následně nabízíme také projednání Vašeho stavebního záměru, vyřízení stavebního povolení atd., tedy kompletní inženýring. Na Vaši žádost můžeme rovněž převzít stavební dozor nad realizací Vašeho projektu.